I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Stypendium im. Stanisława Światopełka – Czetwertyńskiego

Do naszej szkoły uczęszczało trzech braci : książę Jerzy Konrad, książę Stanisław Tomasz oraz książę Andrzej Maria Czetwertyńscy. Do Pszczyny przyjechali w 1923 roku. Stanisław po zdaniu matury w gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w 1927 wyjechał an studia do Belgii. Po ukończeniu studiów inżynierskich powrócił do Polski. Brał udział w kampanii wrześniowej. Aresztowany przez gestapo pod zarzutem utrzymywania kontaktów z nielegalnymi polskimi organizacjami. Skazany na śmierć był więźniem m.in. Auschwitz. Po wojnie został aresztowany pod zarzutem kontaktów z ambasadą USA i pozbawiony majątku. Jeden z jego synów, książę Albert Stanisław Światopełk -Czetwertyński ufundował stypendium im. Stanisława Światopełka- Czetwertyńskiego dla wybitnych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

Czetwertyński 2 zdjęć