I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

NAGRODA IM. PROFESORA STANISŁAWA CISKA

NAGRODA IM. PROFESORA STANISŁAWA CISKA
Fragment ze „ Wspomnień z beztroskich lat „ Bernardinum 2015

W dniu 21 listopada 2010 roku w holu wejściowym Liceum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie wmurowano tablicę dla uhonorowania osoby mojego Ojca z uwagi na jego długoletnią i sumienną pracę nauczyciela. Akt odsłonięcia i towarzyszące mu ceremonie miały niezwykle uroczysty charakter i odbyły się w obecności duchowieństwa, dostojników, dyrekcji, nauczycieli i uczniów liceum.

Stanisław Cisek był nauczycielem z powołania i jego marzeniem było kształcić młodzież polską nie tylko ludzi światłych , ale także o wysokiej etyce i kulturze i dumnych ze swej polskości. By dopomóc w spełnieniu się tego marzenia , nasza rodzina postanowiła utworzyć fundację , która począwszy od 2016 roku będzie przyznawać doroczną „ Nagrodę im. Profesora Stanisława Ciska” dla wybijającego się tymi zaletami absolwenta liceum. Ponadto warunkiem otrzymania nagrody są wysokie wyniki w nauce oraz wysokie wyniki z egzaminu maturalnego.
Nagroda przyznawana jest od roku szkolnego 2015/2016. Fundatorem tej nagrody jest rodzina Cisków, a jej pomysłodawcą syn Stanisława – Andrzej Cisek.

Laureatem nagrody w r. szk. 2015/2016 został absolwent klasy 3 e Paweł Brachaczek.
Laureatami nagrody w r. szk. 2016/2017 zostali absolwent klasy 3a Mariusz Janosz  i absolwent klasy 3f Jarosław Zawisza.

Profesor Cisek 2 zdjęć