I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sprzatając świat, poznajemy historię

 

Pod takim hasłem 24 kwietnia 2013r. odbyła się impreza historyczno – ekologiczna zorganizowana przez:

 

Ø  PRO MEMORIA Stowarzyszenie Bitwy Pszczyńskiej 1939,

Ø  Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” Pszczyna,

Ø  Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie,

Ø  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór.

 

Głównym celem tej inicjatywy było uprzątnięcie terenów leśnych obszaru Bitwy Pszczyńskiej. Młodzież miała również możliwość wysłuchania wykładu przygotowanego przez Członków Stowarzyszenia PRO MEMORIA Pana Emila Pakuły i Pana Eugeniusza Andrzejewskiego. Wykład dotyczył wydarzeń historycznych, które rozegrały się na tych terenach. Młodzież dowiedziała się bardzo wielu istotnych informacji związanych z Bitwą Pszczyńską, jej przebiegiem oraz wpływie jaki wywarła ona na dalszym przebiegu działań wojennych. Uczniom przedstawiono również elementy wyposażania i uzbrojenia, które udało się na wspomnianym terenie odnaleźć i w ten sposób częściowo zilustrowano opis wyposażenia wojsk biorących udział w bitwie.

Sprzątanie wydzielonego terenu na pewno podniosło świadomość ekologiczną młodzieży, która sama zastanawiała się jakie  rzeczy ludzie potrafią wyrzucać do lasu. Nieraz padały słowa związane z brakiem świadomości ekologicznej społeczeństwa, brakiem jakichkolwiek oporów związanych z niszczeniem środowiska, w którym  każdy z nas żyje. Znaleziono bardzo wiele „interesujących” przedmiotów: od klasycznych śmieci z tworzyw sztucznych po gazowe podgrzewacze wody, rowery a nawet wyrzucony stary nagrobek. Zebrana ilość śmieci była zaskakująca nawet dla przedstawicieli Lasów Państwowych, którzy wyrazili wdzięczność młodzieży za ogromne zaangażowanie. Po trudach pracy wszyscy zasiedli do wspólnego ogniska, połączonego z pieczeniem kiełbasek, przygotowanego przez pracowników Nadleśnictwa Kobiór, którym przewodził Pan Wojciech Wyleżuch.

Przez cały dzień utrzymywała się piękna, słoneczna pogoda, która pozytywnie wpłynęła na  pracę młodzieży.

 

Szkoły ponadgimnazjalne powiatu pszczyńskiego, które chętnie i licznie włączyły się
w akcję:

Ø  Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie,

Ø  Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie,

Ø  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

 

PRO MEMORIA Stowarzyszenie Bitwy Pszczyńskiej 1939 planuje podjąć kolejną inicjatywę, tym razem o charakterze typowo ekologicznym. Będzie to reintrodukcja pierwotnie występującego na tych terenach gatunku kuropatwy. W związku z tym stowarzyszenie poszukuje firm oraz osób chętnych do zaangażowania się w tę inicjatywę oraz do jej wsparcia.

Podsumowując akcję sprzątania świata i poznawania historii można stwierdzić, że taka inicjatywa na pewno podniosła wiedzę uczniów dotyczącą historii naszej małej ojczyzny oraz podniosła ich świadomość i wiedzę ekologiczną. Dla wszystkich zaangażowanych szkół oraz opiekunów młodzieży organizatorzy przygotowali podziękowania a dla szkolnych bibliotek przekazano egzemplarze publikacji Pana dr Mariana Małeckiego pt. „Z dziejów wojny obronnej Polski w 1939 r. Bitwa graniczna pod Pszczyna”.

 

 

 

Agnieszka i Artur Wojciechowie