I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sprawozdanie sztabu WOŚP

8 stycznia 2012r. po raz XX zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Hasło przewodnie tegorocznego finału brzmiało: „Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko” a pieniądze były zbierane na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych
z cukrzycą. Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku w Chrobrym miał swoją siedzibę sztab WOŚP, który skupiał młodzież z następujących pszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz członków Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”. Nie zrażając się niesprzyjającą pogodą kwestująca młodzież, dzięki uprzejmości ludzi dobrego serca, zebrała do swych puszek rekordową sumę 33216,99 zł oraz walutę obcą. Ostateczna kwota zostanie podana w późniejszym terminie – po otrzymaniu oficjalnego rozliczenia z banku. Chociaż w tym dniu nie są najważniejsze statystyki, warto odnotować, iż w tym roku również padł rekord w klasyfikacji na największą kwotę zebraną do puszki. Niekwestionowanym liderem okazał się Marcin PALA (UKST „DIABLAK”), który nazbierał 1871,33 zł. Również bardzo cenne puszki dostarczyły do sztabu uczennice PZS nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie: Monika WIENCH i Magdalena CZOIK (odpowiednio: 1725,78 zł oraz 1322,04 zł). Liderkami wśród uczniów I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie okazały się Agnieszka TURKO wspierana przez Mateusza PALĘ z PZS nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie
(1429 zł) oraz Marta KĘDZIOR wspierana przez Wojciecha FRONIA z V LO 
w Bielsku – Białej (1409 zł). Wśród uczniów PZS nr 1 im. Generała Józefa Bema
w Pszczynie najcenniejszą puszką mogą pochwalić się Aneta BARON i Kinga WALECZEK (797,30 zł). Również uczniowie ZSE w Pszczynie – Martyna BÖHM
i Krzysztof BŁASZCZYK skutecznie kwestowali i dostarczyli do sztabu puszkę
o wartości 833,30 zł. Po rozliczeniu  w sztabie każdy z Wolontariuszy mógł wypić ciepłą herbatę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wolontariuszom, którzy zaangażowali się w pomoc chorym osobom, szczególnie potrzebującym dzieciom!!!

 

 

W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym Osobom, dzięki którym praca w Sztabie była przyjemnością a są to:


– Uczennice klasy 3F i Uczniowie klasy 2F I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie: Katarzyna UTRATA (która wraz z Anną STRZEMIECKĄ  zajmowały się również sprawami Wolontariuszy), Maria HANUSEK, Monika MACURA, Krystian OPIŁA, Anna WANDZEL,

 

– Uczennica Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie: Anna STRZEMIECKA,

 

– Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie: Magdalena UTRATA, Jakub PIECZKA,

 

– Absolwent Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie:
Łukasz SZULIK,

 

– Nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie: Dominika LIBEK, Artur WOJCIECH,

 

– Nauczyciele oraz Pracownicy Administracyjni I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie: Justyna LAZAREK, Bernadeta MICHALSKA, Ewa RYGUŁA, Maria WALA.

 

 

Podziękować również chciałabym Dyrekcjom Szkół, których Wolontariusze są Uczniami, za umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji:

 

– Pani Renacie DYRDZIE – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie,

 

– Pani Aleksandrze MARZEC – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie,

 

– Pani Magdalenie MAJ – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pszczynie ,

 

– Panu Piotrowi CYGAN – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki  
w Pszczynie,

 

– Panu Arturowi WOJCIECH – Prezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”.

 

 

 

Szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Agnieszka Szczypka – Wojciech