I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Spotkania informacyjne dla rodziców

Zebranie dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich odbędzie się 14 września. O godzinie 17.00-spotkania w auli liceum, następnie z wychowawcami.

30 września uczniowie klas pierwszych,                    w obecności rodziców, złożą ślubowanie. Uroczystość, która będzie miała miejsce w auli rozpocznie się o godzinie 17.00. Potem odbędą się spotkania z wychowawcami