I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Rewizyta Holendrów

W dniach 29.02 -5.03.2012 młodzież i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego wraz ze swoimi partnerami z Kalsbeek College  w Woerden  (Holandia  ) będą realizować drugą, polską część wymiany międzynarodowej.

  W części oficjalnej programu znajdzie się spotkanie z p. Dyrektor Renatą Dyrdą.

  Dominującą tematyką projektu są zagadnienia związane z problemami współczesności: nietolerancji, ksenofobii oraz ich historycznych źródeł. Uczestnicy wymiany zwiedzą Muzeum Auschwitz- Birkenau oraz Krakowskie Muzeum  Fabryki Schindlera. Okazją do wymiany poglądów będą zajęcia warsztatowe oraz dyskusje. W programie znajdzie się też czas na spacer po Pszczynie oraz poznanie  zabytków Krakowa. Najbardziej oczekiwaną przez gości z Holandii atrakcją jest… wyjazd w góry.

   Kalsbeek College w Woerden po raz pierwszy uczestniczy w wymianie ze szkołą polską. Mamy nadzieję, że udana współpraca w ramach obecnego projektu, przyniesie kolejne równie  dobre.

Joanna Sajdok, Barbara Wawrzyczek