I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii na rok szkolny 2020/2021

W związku ze zgłoszeniami ze strony uczniów, wychowawców i nauczycieli przeprowadzono sondaż, a po jego analizie wprowadzone zostały do regulaminu pracy zdalnej zmiany opiniowane przez Samorząd Uczniowski i przyjęte do stosowania uchwałą na konferencji w dniu dzisiejszym (18.11.2020) przez Radę Pedagogiczną.
Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie od poniedziałku, czyli 23.11.2020.
Regulamin