I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Ranking Perspektyw, Chrobry bezkonkurencyjny w powiecie pszczyńskim

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2018 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Matura z przedmiotów dodatkowych 45%
Matura z przedmiotów obowiązkowych 25%
Sukcesy w olimpiadach 30%

Chrobry po raz kolejny zdobył Srebrną Tarczę. W rankingu uwzględniono 1000 liceów ogólnokształcących. Pszczyńskie liceum zajęło 282 miejsce, poza pięćsetką, na 607 pozycji znalazło się III LO w Pszczynie. W województwie śląskim I LO jest na 33. miejscu, III LO na 71. Absolwentom dziękujemy i gratulujemy, ponieważ to ich praca przyczyniła się do tak wysokiej lokaty.