I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Podsumowanie I Konkursu Dziennikarsko – Fotograficznego

7 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste podsumowanie I Konkursu Dziennikarsko – Fotograficznego „WSPOMNIENIE WAKACJI”. Po trzech miesiącach, jakie upłynęły od momentu narodzenia się pomysłu na zorganizowanie konkursu, w Sali Sesyjnej Starostwa Pszczyńskiego zgromadzili się wszyscy  uczestnicy konkursu wraz ze swymi opiekunami.

Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez trzy współpracujące podmioty: Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK”, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Zakład Fotograficzny MG FOTO Pana Marka Grucki. Patronat nad konkursem objął Starosta Pszczyński i Burmistrz Miasta Pszczyna. Patronami medialnymi natomiast zostały pszczyńskie portale internetowe pless.pl i infopres.pl oraz „Gazeta Pszczyńska” i „Głos Pszczyński”.

W konkursie wzięło udział 29 uczniów z 13 placówek oświatowych z terenu Powiatu Pszczyńskiego. Wszystkim uczestnikom, którzy tym razem nie zdobyli jednego z trzech miejsc wręczone zostały specjalnie przygotowane przez Wydział Promocji i Integracji Europejskiej Starostwa Pszczyńskiego upominki. Laureaci konkursu, w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, zostali nagrodzeni cennymi i atrakcyjnymi nagrodami, których pula oscylowała w granicach czterech tysięcy złotych. Wszystko to było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu Sponsorów.

Celem konkursu było promowanie wszelkich form turystyki, jak i umiejętności fotograficznych oraz twórczych.

W skład komisji konkursowej, która oceniała prace weszli:

Pani Mirella Lubecka,

Pani Agnieszka Szczypka – Wojciech,

Pan Marcin Bienioszek,

Pan Marek Grucka

Pan Artur Wojciech

 

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii szkół podstawowych:

            I   miejsce       Maria Kątny, SP nr 8 Rudołtowice,

            II  miejsce      Dawid Szromek, SP nr 6 Czarków,

            III miejsce      Maria Brychcy, CWDiR Pszczyna,

 

 

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I   miejsce       Justyna Samel, PG im. Powtańców Śląskich” w Miedźnej,

            II  miejsce      Ewa Herda, PG im. Powtańców Śląskich” w Miedźnej,

            III miejsce      Karolina Grzegorczyk, PG nr 3 w Pszczynie,

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

            miejsce I         Karina Filip, ZSO Pawłowicach,

            miejsce II       Józef Gach,  PZS nr 1 Pszczyna,

            miejsce III      Dominika Opolka, ZSO w Pawłowicach,

Uroczystego wręczenia nagród dokonali Skarbnik Powiatu Pszczyńskiego Pan Marek Dutkiewicz, Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie Pan Marcin Bienioszek oraz Prezes UKST „DIABLAK” Pan Artur Wojciech. Spotkanie, na którym wręczono również podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy zachęcili uczniów do wzięcia udziału w konkursie zakończył poczęstunek przygotowany przez Wydział Promocji i Integracji Europejskiej Starostwa Pszczyńskiego.

Jako organizatorzy konkursu składamy serdeczne podziękowania wszystkim Organizacjom i Firmom, które czynnie wsparły powyższą inicjatywę, a są to:

AGENCJA ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ SP Z O O

MG FOTO Marek Grucka

LIBOR salony meblowe

SKLEP PODRÓŻNIKA

MOUNT Sp. z o. o  (Hi Mountain)

GRUPA TERRABIT

RAKIETY PL

Firma WISPORT

Stacja Diagnostyczna przy ul. Bogedaina 21 w Pszczynie

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Księgarnia CZARTAK

Kwiaciarnia „FLOX”

Biuro podróży POLAN

Salon i Serwis Komputerowy Unikomp

 

a także Wydziałom Promocji, zarówno Starostwa Pszczyńskiego, jak i Urzędu Miasta Pszczyna.

 

Liczymy na to, że z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego uda się nam zorganizować kolejną edycję tego konkursu, z równie atrakcyjnymi nagrodami oraz z takim, jak w tym roku, zaangażowaniem sponsorów i lokalnych instytucji.

 

Wszystkim laureatom, uczestnikom i zaangażowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

 

Nagrodzone prace zostały opublikowane na stronie internetowej Klubu,  gdzie prezentujemy również naszą działalność.

 

Opiekunowie UKST „DIABLAK”

Agnieszka Szczypka – Wojciech  i Artur Wojciech