I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Dlaczego Chrobry

Sukces zaczyna się od Chrobrego
Nauka :
• Wysokie miejsce w rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce( jako jedyne liceum w powiecie pszczyńskim wielokrotnie uhonorowane mianem Srebrnej Szkoły)
• Świetne wyniki egzaminu maturalnego
• Możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych , pracach kół przedmiotowych
• Nauczanie międzyoddziałowe języków obcych(angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
• Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego( egzaminy w budynku liceum)

Baza :
• Odnowione, dobrze wyposażone sale lekcyjne
• Dostępne : sala gimnastyczna, siłownia, hala sportowa
• Centra multimedialne
• Świetnie wyposażona biblioteka, ponad 16 tys. woluminów, ponad 20 tytułów czasopism
• Bufet
• Idealna lokalizacja w pobliżu dworca PKP, przystanków autobusowych, w centrum Pszczyny
Kadra:
• Wykwalifikowana kadra
• Pomoc ze strony jednego z najlepszych pszczyńskich pedagogów mediatora
Rozwój :

• Wymiany międzynarodowe: Niemcy, Francja, Anglia, Holandia, Czechy, Stany Zjednoczone
• Warsztaty językowe w Irlandii, Hiszpanii, Anglii, Austrii
• Wyjazdy naukowe, turystyczne
• Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
• Współpraca z uczelniami wyższymi
• Obozy i warsztaty naukowe
• Spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata nauki. sportu, kultury
• Chrobrek- licealna gazetka
• Szkolne radio
• Współpraca z instytucjami kultury regionu
• Możliwość rozwijania talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach POPP
Ponadto:
• Szkoła partnerska Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce;
• Ośrodek egzaminacyjny DELF/DALF, FCE