I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Dzień Krajobrazu

W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz definiowany jest jako:  „Obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich;”. W tym roku szczególną uwagę zwracamy na percepcję krajobrazu dzięki zmysłom. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu.

W tym roku pierwszy raz świętowaliśmy Dzień Krajobrazu na geografii. W naszym liceum odbyły się lekcje terenowe klas drugich, podczas których badaliśmy krajobraz miasta. W klasach trzecich odbyły się prelekcje uczniów o różnorodności krajobrazów Polski. Chętni uczniowie z pierwszych klas mieli okazję uchwycić dźwięki, które towarzyszą obserwowanemu krajobrazowi.

https://youtu.be/O_ba0YPeaRw