I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Nowa Rada Rodziców

 

Szanowni Państwo,

Na rok szkolny 2021/2022 wybrano następujący skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: Paweł Ingram
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Szweda-Kuboszek
Skarbnik: Monika Rąba
Sekretarz: Joanna Orłoś

Komisja rewizyjna: Maria Koczy, Barbara Rzadkowska, Joanna Swoboda, Joanna Przykłota.

Składka na RR – 120 zł, na drugie dziecko 50%, trzecie zwolnione z opłaty. Opłaty można dokonać przelewem na konto RR bądź w sekretariacie szkoły.
Rada Rodziców prosi, żeby każdy wydatek konsultować z nią poprzez złożenie wniosku do Rady Rodziców (wnioski dostępne w sekretariacie)

 

Nr konta:

81 8448 0004 0037 9379 3000 0001