I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nowa Rada Rodziców

 

Szanowni Państwo,

Na rok szkolny 2022/2023 wybrano następujący skład Rady Rodziców:

 

Przewodniczący: Katarzyna Szweda-Kuboszek

 

Zastępca przewodniczącego: Paweł Ingram

 

Skarbnik: Monika Rąba

 

Sekretarz: Agata Gawęda

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Przewodniczący: Maciej Januszewski

 

Barbara Rzadkowska

 

Joanna Przykłota

 

 

 

 

 

 

 

a na RR – 120 zł, na drugie dziecko 50%, trzecie zwolnione z opłaty. Opłaty można dokonać przelewem na konto RR bądź w sekretariacie szkoły.
Rada Rodziców prosi, żeby każdy wydatek konsultować z nią poprzez złożenie wniosku do Rady Rodziców (wnioski dostępne w sekretariacie)

 

Nr konta:

81 8448 0004 0037 9379 3000 0001