I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sprawozdanie działalności zespołu nauk przyrodniczych

[b]Zestawienie zadań zespołu przyrodniczego 2018/2019[/b]

Marta Cholewa – udział w Nocy Biologów – Katowice – cykl wykładów i zajęć laboratoryjnych

– zorganizowanie i opieka w czasie Weekendowego Poranka Biologów – różnorodne zajęcia prowadzone przez studentów ( absolwentów naszej szkoły)

– opieka i przeprowadzenie zajęć w ramach Obozu Naukowego Biologów w Kampinoskim Parku Narodowym

– przeprowadzenie matury próbnej dla uczniów kl.2 – rozsz.biol.

Aleksandra Gilowska – udział w Nocy Biologów – Katowice

– zorganizowanie wyjazdów dydaktycznych do : Kampinoskiego Parku Narodowego – Obóz Naukowy Biologów kl.1c

: Goczałkowic – kl.2c – badanie stanu czystości wód, zb.Goczałkowicki jako przykład obszaru chronionego Natura 2000

: Wrocławia – warsztaty w Muzeum Przyrodniczym

– przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad – w etapie regionalnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wzięło udział 3 uczniów

– zorganizowanie i opieka w czasie Weekendowego Poranka Biologów

– zorganizowanie lekcji w kl.3c z udziałem lek.okulisty p.A.Stradowskiej – Choroby oczu.

– przeprowadzenie matury próbnej w kl.3 – rozsz. biol.

– prowadzenie dodatkowych lekcji dla maturzystów w ciągu całego roku

Krzysztof Nowicki – dodatkowe zajęcia dla maturzystów

– kółko chemiczne dla uczniów kl.2

– przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach,Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski. W finale konkursu Politechniki brał udział M. Bałuch.

– zorganizowanie wyjazdu dydaktycznego do laboratoriów SGS – uczniowie kl.2 – rozsz.chem.

– pomoc w przeprowadzeniu zajęć z udziałem p.dr.S.Maślanki, P.Gancarza ( absolwenta naszej szkoły i doktoranta na UŚ), H.Hellwiga( doktorant na UŚ) – rozsz. chem.

Bernadeta Michalska – przeprowadzenie lekcji geografii i lekcji wychowawczej kl.1f w ramach wymiany polsko – czeskiej

– przeprowadzenie matury próbnej dla kl.3 i kl.2 – rozsz.

– przeprowadzenie dodatkowych godzin dla maturzystów

– zorganizowanie wykładu p.S.Żoczka – Góry dla każdego – w ramach obchodów – Rok 2018 rokiem polskiej geografii – dla kl.1f, kl.2 – rozsz.geogr.

– udział w Nocy Geografii – Sosnowiec – cykl wykładów i spotkanie z p.J.Soją z OKE w Jaworznie

Wszyscy nauczyciele zespołu wzięli czynny udział w ramach Dni otwartych szkoły – poprzez różnorodne zajęcia z pomocą chętnych uczniów.

Wycieczki turystyczno – krajoznawcze zorganizowały – p.A.Gilowska – kl.3c – 3 dni w Zakopanem,

– p.B.Michalska – kl.1f – 3 dni we Wrocławiu.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
ZADANIA ZREALIZOWANE:
I) Udział i sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach:
1. Powiatowy Konkurs Chemiczny – udział 3 uczniów – 3c, 1a Monika Brachaczek – 3 miejsce
2. Regionalny Drużynowy Konkurs Chemiczny – Pałac Młodzieży w Katowicach – udział 4 uczniów – 3c, 1a, 1c
3. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny – Politechnika Śląska w Gliwicach – udział 3 uczniów – 3c, 1a – Monika Brachaczek – 19 miejsce
4. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny – Uniwersytet Śląski w Katowicach – udział 4 uczniów – 3c, 1a 1c
PRZYGOTOWANIE P. K. NOWICKI
5. Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „ W świecie roślin i zwierząt ‘’ – Pałac Młodzieży w Katowicach – Monika Brachaczek – 4 miejsce (na ponad 300 uczestników)
6. XXXIII Olimpiada Biologiczna – udział uczniów w etapie szkolnym
PRZYGOTOWANIE P. A. GILOWSKA
II) Wykłady i wyjazdy dydaktyczne:
1. Noc Biologów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach – udział uczniów w wykładach i zajęciach laboratoryjnych – organizacja p. A. Gilowska, pomoc i opieka p. M. Cholewa
2. Wrocław – Muzeum Przyrodnicze – młodzież 2c i rozszerzenia biologicznego kl. 2 uczestniczyła w warsztatach „Tajemnice wędrówek ptaków ‘’, zwiedzanie ZOO i Afrykarium z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych charakterystyk wybranych gatunków zwierząt – organizacja p. A. Gilowska
3. Kraków – Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii Człowieka, Ogród Botaniczny- organizacja p, A. Gilowska
4. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach – dwukrotny wyjazd kl. 1c – nawiązanie współpracy z p. dr Andrzejem Woźnicą, dzięki któremu młodzież nabyła umiejętność oznaczania kwasu askorbinowego w materiale biologicznym, izolacji plazmidowego DNA z komórek bakterii, mikroskopowania z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, mikroskopii elektronowej, obserwacji własnego serca oraz wydolności płuc – p. A. Gilowska
5. XVIII Obóz Biologiczny do Poleskiego Parku Narodowego – młodzież uczestniczyła w zajęciach terenowych i laboratoryjnych – p. A. Gilowska
6. Rok 2017 „Rokiem rzeki WISŁY” – wykład p. dr Andrzeja Woźnicy n/t roli i funkcjonowania Zbiornika Goczałkowickiego – p. B. Michalska
7. Światowy Dzień Wody – wykład p. dr S. Maślanki n/t roli wody w przyrodzie, typów wód i zanieczyszczeń – p. B. Michalska
8. Noc Geografów – Wydział Nauk o Ziemi UŚ Sosnowiec – rozsz. Kl. 3 – udział młodzieży w cyklu wykładów – p. B. Michalska
9. Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Goczałkowicach – rozsz.kl 2 – p. K. Nowicki