I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Chrobry się śmieje – ostateczny termin nadsyłania materiałów

REGULAMIN WIECZORU KABARETOWEGO
„ CHROBRY, poproszę o uśmiech”

1. Konkurs kabaretowy jest przeznaczony dla uczniów, nauczycieli i pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:

– skecz
– piosenka kabaretowa
– monolog kabaretowy

3. Tematyka kabaretowych wystąpień nie może dotyczyć polityki, spraw religijnych. Teksty nie mogą nikogo obrażać, nie można w nich stosować wulgaryzmów.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wglądu do prezentowanych tekstów i możliwość odrzucenia przygotowanego materiału.

5. Do konkursu dopuszcza się zarówno samodzielnie przygotowane teksty jak i  materiały innych autorów.

6. W każdej z kategorii zostanie przyznana nagroda Grand Prix

7. Komisja konkursowa ma prawo przyznania także wyróżnień.

8. Zgłoszenia do konkursu do 10 stycznia 2021
przygotowany materiał w formie pliku video należy przesłać do dnia 24.01.2021
9. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, prosimy o przesłanie informacji wykorzystując wiadomości – librus, do Pana Janusza MIREK

10. Komisja składa się z 22 członków
– 19 przewodniczących klas
– Rada Rodziców
– Grono Profesorskie
– Samorząd Uczniowski