I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapraszamy na Święto Szkoły

PRELEGENCI  – nasi absolwenci 

 

Już nie możemy się doczekać spotkań!

 

Jacek Kurek – dr nauk humanistycznych, historyk, eseista, poeta,

wykładowca uniwersytecki „U źródeł tajemnicy zachwytu…”

 

Anna Blaszczok (Rzepka) – dr nauk matematycznych Uniwersytetu

Śląskiego, specjalność Algebra i teoria liczb

 

Mateusz Kubica – absolwent  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, posiadający specjalizację z zakresu ortopedii i traumatologii narządów ruchu. Od lat jest instruktorem capueiry.

 

Joanna Szweda – absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu

Śląskiego w Katowicach.

Doktorantka UŚ w ramach programu „Humanistyka bez granic”

„Synteza sztuk w dorobku katowickiej neoawangardy”

 

Artur Beberok – doktor habilitowany nauk farmaceutycznych na Śląskim

Uniwersytecie Medycznym

 

Damian Jabłeka – absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektor Planetarium Śląskiego, programista i nauczyciel

 

Karolina Mańka (Ziebura) – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach 

dietetyk kliniczny,  specjalista ds. żywienia człowieka, instruktorka fitness

 

Święto Szkoły plan-skonwertowany