I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wysokie miejsce w rankingu Perspektyw

Chrobry szkołą, w której warto się uczyć.

 

Miło nam poinformować, że kolejny raz nasze liceum zajęło wysokie miejsce w rankingu najlepszych liceów w Polsce. Jako jedyne spośród okolicznych szkół jest notowane w medalowej pięćsetce.

W ogólnopolskim XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016 ocenie poddano 2.291 liceów ogólnokształcących i 1.867 techników, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów ogólnokształcących i 300 najlepszych techników w Polsce.

 

 

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Liceów 2016:

  • sukcesy w olimpiadach 30%
  • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
  • matura – przedmioty dodatkowe 45%

W skład Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 wchodzą tradycyjnie przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych:

  • przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych,
  • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), oraz
  • członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego znalazło się wśród liceów wyróżnionych Brązową Tarczą, na 302. miejscu w kraju i 38. w województwie śląskim. Warto zaznaczyć , że od trzech lat znajduje się wśród najlepszych polskich ogólniaków.