I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wyniki konkursu języka niemieckiego dla gimnazjalistów

Po raz piąty został zorganizowany Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Jest to konkurs przeznaczony przede wszystkim dla uczniów klas trzecich, którzy opanowali już  materiał przewidziany dla gimnazjum- poziom trudności to A2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Część pisemna odbyła się w szkołach macierzystych, a brało w niej udział 100 gimnazjalistów z 8 szkół powiatu pszczyńskiego.
Szczegółowe wyniki w załączniku