I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wymiana polsko-czeska

Międzynarodowy szkolny projekt edukacyjny pt:

 

„Polska i Czechy w średniowieczu – polityka- gospodarka – kultura”

 

            Celem projektu jest przybliżenie uczniom wiedzy z  historii Polski i Czech, która wykracza poza ramy podstawy programowej. Ma za zadanie kształcić różne kompetencje merytoryczne, ponadprzedmiotowe oraz językowe (język angielski).

            Realizowany w roku szkolnym 2015/2016 projekt jest kontynuacją kilkuletniej współpracy  Liceum im. Bolesława Chrobrego z partnerską szkołą (liceum)  z czeskiej miejscowości Hradec Kralove. W ramach dotychczasowego współdziałania, uczniowie naszej szkoły, wraz ze swoimi kolegami z  Czech poznawali funkcjonowanie stalinizmu i komunizmu w obu krajach. Zajmowali się także tematami:  „Wydarzenia 1968 roku w Polsce i Czechosłowacji w świadomości Polaków

i Czechów”., „PRL i Czechosłowacja  w latach 1970  – 1989″, Polska i Czechosłowacja po 1989 roku”.              Prace partnerów projektu zaowocowały ciekawymi produktami finalnymi. Te nietypowe lekcje historii były niezwykłym doświadczeniem i dały możliwość poszerzenia wiedzy o informacje, które nie są uwzględnione w programie nauczania. Dla uczniów był to czas nie tylko ciężkiej pracy, ale też okazja do nawiązania nowych znajomości, a dla gości z Czech możliwość poznania atrakcji Pszczyny.

Obie strony uznały, że warto kontynuować dotychczasową współpracę, bo przynosi ona wymierne korzyści dydaktyczne i społeczne. Postanowiono, że przedmiotem dalszych, wspólnych prac będzie analiza porównawcza  historii Polski i Czech w wyznaczonych przez uczestników projektu obszarach tematycznych i chronologicznych. Celem prac projektowych będzie także poszukiwanie przez uczniów wspólnych elementów łączących historię obu krajów ze szczególnym uwzględnieniem terenów pogranicza, a więc w n       W dniach 9 marca – 12 marca 2016 roku w naszym liceum będziemy gościć uczniów i nauczycieli z partnerskiej szkoły w Hradec Kralove. Uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli będą pracować nad tematem: „Polska i Czechy w średniowieczu – polityka- gospodarka – kultura”. Oprócz prac warsztatowych w szkole, planowany jest wyjazd do Krakowa do opactwa Benedyktynów w Tyńcu, gdzie uczestnicy projektu zwiedzą kompleks klasztorny i będą uczestniczyć w warsztatach pt „W średniowiecznym skryptorium”. W planie jest  zwiedzanie Muzeum Miasta Krakowa- podziemia  średniowiecznego Krakowa, a także gra terenowa.

Rewizyta w Czechach nastąpi z początkiem października 2016 r.