I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Współpraca z francuską firmą SOPRA STERIA POLSKA

18 września 2018r. w Katowicach zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy francuską firmą Sopra Steria oraz naszym liceum.

Celem umowy jest wymiana doświadczenia pomiędzy szkołą i przedsiębiorstwem francuskim oraz wsparcie uczniów w zakresie podniesienia kompetencji związanych z poszukiwaniem pracy i odnalezieniem się na rynku pracy.

Program patronacki zakłada wprowadzenie ucznia do pracy w przedsiębiorstwie francuskim.

W ramach tej współpracy uczniowie klas maturalnych uczący się języka francuskiego w naszym liceum będą mogli odbyć wizytację siedziby firmy, uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach o następującej tematyce: „Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?”, „Jak napisać dobre CV ?”, „Pasja a korporacja”. Uczniowie będą mogli również odbyć trzymiesięczny staż, po pozytywnie zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Soprasteri 2 zdjęć