I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wojewódzkie podsumowanie konkursu na najlepszy Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy

 

20 kwietnia 2012r. przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK” realizującego cele w ramach działalności prowadzonej przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Barbara Jucha, Magdalena Wątroba oraz Michał Pająk wraz z opiekunami wzięli udział w wojewódzkim podsumowaniu IX Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy”. Organizatorem podsumowania była Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Podsumowanie odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego, w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, za swoją działalność, zostały wyróżnione dwa kluby, w tym samym UKST „DIABLAK” pierwsze miejsce przypadło w tym roku Kołu Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga” PTTK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu.

W trakcie podsumowania uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w spacerze krajoznawczym śladami Wojciecha Korfantego. Cały spacer prowadzony i urozmaicany był ciekawymi opowieściami przez znanego i cenionego przewodnika Pana Edwarda Wieczorka.

 Chcielibyśmy nadmienić, iż nasz Klub, jako jedyny z nagrodzonych, skupia Młodzież z różnych typów szkół a członkami UKST „DIABLAK” są przede wszystkim Uczniowie:

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie,

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie,

III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie,

Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach

Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie,

Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie,

Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pszczynie,

Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pszczynie,

 

a bez ich zaangażowania i wsparcia wielu innych Osób odniesienie tego sukcesu byłoby niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe.

W wycieczkach organizowanych przez UKST „DIABLAK” uczestniczą również osoby dorosłe.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Osobom, które wspierają naszą działalność turystyczno – krajoznawczą:

Pani Barbarze Sopot – Zembok – Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie;

Panu Jackowi Czoberowi – Prezesowi PTTK Oddział Ziemi Pszczyńskiej;

Pani Aleksandrze Marzec – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie;

Pani Renacie Dyrdzie – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

 

 

Dziękujemy Młodzieży, która zawsze z ogromną chęcią i zaangażowaniem uczestniczy w wyjazdach, wszystkim Sympatykom naszego Koła oraz wszystkim dobrze nam życzącym!!!

 

Agnieszka i Artur Wojciechowie