I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wizyta gości z Belgii

24 listopada gościła w naszej szkole delegacja z Komisariatu Generalnego do spraw Stosunków Międzynarodowych Wspólnoty Walonia-Bruksela, na czele z panem Zénonem Kowalem, Delegatem Wspólnoty Walonia–Bruksela. Goście spotkali się z Dyrekcją szkoły oraz obserwowali i oceniali zajęcia belgijskiego lektora języka francuskiego, pana Axel’a Louvrier. Lektor przeprowadził zajęcia w grupie frankofońskiej D2 klasy pierwszej. Przypomnijmy, że stanowisko lektora finansowane jest z budżetu Walonii-Brukseli. Lektor spotyka się sukcesywnie z wszystkimi uczniami grup frankofońskich DELF naszego liceum oraz odwiedza inne szkoły uczestniczące w projekcie „Klasy frankofońskie na Śląsku”.