I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wizyta attachée w Chrobrym

22.04.2022 roku nasze liceum odwiedziła Sylvie Maury, attachée do spraw współpracy językowej w Instytucie Francuskim w Polsce. Spotkała się z Dyrekcją szkoły, nauczycielkami oraz uczniami. Przedstawicielka Ambasady Francji interesowała się specyfiką nauczania języka francuskiego i innych języków obcych w naszej szkole. Rozmawiano również o możliwościach wyjazdów młodzieży w ramach wymian. Pani Sylvie Maury uczestniczyła także w zajęciach z młodzieżą.

Przypomnijmy, że liceum Chrobrego jest szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego.

Od wielu lat uczestniczymy w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. Dzięki zwiększonej liczbie godzin uczniowie przygotowują się do praktycznego wykorzystania języka francuskiego w życiu i przyszłej pracy. Mają także możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu DELF.