I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

VI Powiatowy Konkurs Oratorski

VI Powiatowy Konkurs Oratorski

„Mój głos w ważnej sprawie”

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Uwaga: proponuje się wyłonienie kandydatów w drodze
eliminacji szkolnych

 

Cel: kształtowanie postaw twórczych, nabywanie umiejętności publicznego przedstawiania własnych opinii, sztuka retoryki, dbałość o piękno języka ojczystego.

Formy realizacji:

  • uczestnicy wygłaszają  przy udziale publiczności zgodną z tematem konkursu orację,
  • oracja nie może przekraczać 5 minut,
  • uczestnik w dniu konkursu składa dwa egzemplarze oracji w formie pisemnej.

 

Temat oracji: „Czego nie można kupić za pieniądze?”

Myśl Michaela Sandela pretekstem do rozważań na temat ekspansji rynku w różne sfery człowieczeństwa.

 

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 12 marca 2014 r. z dopiskiem „Konkurs Oratorski”

I LO, 43-200 Pszczyna, ul. 3 maja 7

e-mail: liceum.pszczyna@post.pl

tel/fax: 32 210 37 27

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 14 marca 2014 r. (piątek), godz. 13:30
 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie,
ul. 3 maja 7.

 

Zapraszamy na finał w towarzystwie rówieśników. Przesłuchania finałowe mają charakter otwartej lekcji wiedzy o społeczeństwie połączonej z wykładem na temat sztuki retoryki wygłoszonym przez eksperta.

Organizator: I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie