I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

V Ogólnopolski Tydzień Kariery w Chrobrym

V Ogólnopolski Tydzień Kariery –14-20 X 2013

  • Konkurs multimedialny na pracę: Jak wykorzystać swoje talenty w planowaniu przyszłej kariery. Do 12 X należy oddać prace w dowolnym formacie do p.prof. Rudnickiej. Wyniki ogłoszone zostaną 18X. Na laureatów czekają nagrody.
  • Konkurs na fotorepotaż z Dnia Kariery, który przypada 14X. Materiały należy dostarczyć do prof. prof. Wilka i Wyrobka
  • wolontariat w schronisku dla zwierząt w Tychach-klasa 2d
  • wystawa prac prezentujących dorobek utalentowanych uczniów, tematyka i forma dowolna. Prace dotarczamy do 15 X do biblioteki szkolnej
  • Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!