I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Uwaga maturzysci

Wszystkim maturzystom, którzy nie będą mogli osobiście w czerwcu br. odebrać świadectw dojrzałości przypominamy, że w/w świadectwa wydawane będą osobom upoważnionym przez maturzystów tylko po okazaniu stosownego druku upoważnienia, który można pobrać lub w sekretariacie. Należy posiadać również dokument tożsamości.
Wypełnione czytelnie upoważnienie (z wpisanymi danymi osoby odbierającej) należy wcześniej przedłożyć w sekretariacie do opieczętowania. Dodatkowych informacji dot. tej sprawy udzielamy na miejscu.