I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Uczniowie Chrobrego na III miejscu w I Śląskim Turnieju Debat Oksfordzkich

Uczniowie naszej szkoły: Mateusz Klaja, Jakub Klima, Bartosz Ryt zajęli III miejsce w I Śląskim Turnieju Debat Oksfordzkich. Organizatorem Turnieju, w którym wzięło udział 10 drużyn, było Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego.

Droga do półfinału nie była łatwa. Turniej rozpoczął się w grudniu 2009 r. Wtedy to nasi uczniowie wygrali swój pierwszy pojedynek w Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie. Przeciwnikiem była drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Temat debaty brzmiał: Śląsk – najlepsze miejsce do życia. W wyniku losowania drużyna z Chrobrego znalazła się po stronie propozycji. Udowodnili, że Śląsk jest atrakcyjnym miejscem do pracy, mieszkania, uczenia się i wypoczynku. W obliczu takiej argumentacji publiczność bez żadnych wątpliwości poparła tezę, że Śląsk jest najlepszym miejscem do życia.

Temat drugiego etapu brzmiał: Śląsk dla wspólnego dobra powinien być autonomiczny. Losowanie przydzieliło naszym uczniom stronę opozycji. Przeciwnikiem była drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie. Pojedynek odbył się w styczniu w Liceum im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Nasi uczniowie argumentowali, że Śląsk nie powinien być autonomiczny. Argumentowali na tyle skutecznie, że przekonali tyską młodzież. Wskazywali, że na autonomii Śląska możemy więcej stracić niż zyskać. Udowodnili, że w obecnej sytuacji niezależność regionu jest niemożliwa. Wskazali na regiony na świecie, które pomimo posiadanej autonomii nie rozwijają się dobrze. Na poparcie swojej tezy przedstawili argumenty zarówno z ekonomii jak i prawa.

Pojedynek półfinałowy odbył się 5 marca w Gliwicach w Zespole Szkół Ekonomiczno Usługowych. Tematem debaty była teza: Wojciech Korfanty – polski bohater. Wojciech Korfanty – śląski bohater. Przeciwnikiem była drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. W wyniku losowania nasi uczniowie musieli udowodnić tezę, że Wojciech Korfanty był polskim bohaterem. Przekonywali, że jego działania przyniosły wiele korzyści Polsce, której odbudowa bez posiadania Śląska byłaby niemożliwa. Nie pominęli również działalności Korfantego poza granicami regionu m.in. w Wielkopolsce. Wskazywali na jego działalność parlamentarną w Kole Polskim w Reichstagu i w Sejmie II Rzeczypospolitej. Przekonywali, że w przypadku Korfantego nie można rozdzielać pojęć: Ślązak i Polak, bowiem Korfanty – Ślązak czuł się Polakiem. Nie istniała dla niego odrębna narodowość śląska. Nasi uczniowie argumentowali, że mówienie o Korfantym wyłącznie jako o bohaterze śląskim jest umniejszaniem jego zasług.

Niestety nie udało się zdobyć poparcia publiczności, która została przekonana przez zwycięską drużynę z Tychów, że Korfanty był śląskim bohaterem.

 

Celem Turnieju było pogłębienie wiedzy o Śląsku i  zainteresowanie problemami regionu. Warto podkreślić, że debata oksfordzka to doskonała okazja przygotowania się do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym. Uczy bowiem retoryki, wystąpień publicznych, odwagi w wyrażaniu własnych poglądów, umiejętności bronienia swojego zdania, patrzenia na dane zagadnienie z wielu stron, uważnego słuchania innych i szacunku do rozmówcy.

Opiekunka zespołu