I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Tomasz Beer laureatem Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Tomasz Beer (klasa IIIb) zdobył tytuł LAUREATA w finale XIII Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku 2023 (IV etap) oraz INDEKS na wyższą uczelnię.

15 grudnia 2023 roku miały miejsce zawody finałowe olimpiady, a tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem „Migracje na Górnym Śląsku. Ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, krajobraz i kulturę regionu”.

Uczestnicy musieli najpierw napisać test z wiedzy (pytania z geografii, historii, literatury oraz dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska i województwa śląskiego), a następnie prezentowali swoją pracę badawczą przed komisją i odpowiadali na pytania .

Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Związek Górnośląski oraz IH UŚ.

Laureaci otrzymali zaświadczenie o preferencyjnym przyjęciu na wyższą uczelnię – Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Chlebek-Rolska