I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sukcesów ciąg dalszy

Dawid Janulek zajął drugie miejsce (98 punktów na 100) i znalazł się w gronie wyróżnionych trzech laureatów tegorocznej edycji kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL. Został wyłoniony w dogrywce klasówki online, do której zakwalifikowało się 96 osób(wcześniej zdały klasówkę na maksymalną ilość punktów 12/12). Zadaniem w dogrywce było opracowanie głównych założeń strategii inwestycyjnej na rynku akcji GPW w Warszawie w oparciu o analizę informacji z makrootoczenia sektorowego i wnętrza interesujących spółek.

 

Do finału VIII Regionalnego Konkursu Drużynowego z  Chemii dla szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach zakwalifikowały się dwa zespoły:

Marek Olesz i Adam Laskowski oraz

Mateusz Walecki i Maciej Bartas

 Do finału VIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach zakwalifikował się Marek Olesz.