I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sukces w Olimpiadzie Wiedzy o Górnym Śląsku

16 grudnia b.r, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy pierwszej Maciej Pustelnik, który po rozwiązani testu oraz prezentacji swojej pracy dotyczącej „Dziedzictwa powstań śląskich w Pszczynie” i uzyskał ostatecznie tytuł laureata. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Chlebek-Rolska