I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sukces Kasi Świerkot z kl. 2 B w Olimpiadzie Historycznej

 

            Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Katarzyna Świerkot z kl. 2B została finalistką XXXIX edycji Olimpiady Historycznej. Po przebrnięciu przez eliminacje szkolne

i okręgow Kasia zakwalifikowała się do ogólnopolskich eliminacji centralnych.

Eliminacje finałowe Olimpiady Historycznej zorganizowane zostały przez Komitet Główny Olimpiady w Gdańsku-Jelitkowie w dniach 6 – 8 kwietnia 2013 r. Wzięło w nich udział 130 uczestników. Eliminacje centralne obejmowały:

1) przygotowanie wypracowania na temat wybrany z zestawu ustalonego przez Komitet Główny Olimpiady.

2) przygotowanie pracy pisemnej – analizy tekstu źródłowego wybranego odpowiednio dla każdej specjalności przez Komitet Główny.

W części ustnej eliminacji III etapu Olimpiady uczestnicy odpowiadali przed trzyosobowymi komisjami na pytania z zakresu wybranej specjalności. (Kasia wybrała starożytność)

8 kwietnia 2013 r. odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia Olimpiady Historycznej.

W czasie uroczystości laureaci i finaliści otrzymali zaświadczenia o uzyskanym wyniku oraz nagrody rzeczowe.

Laureatom i finalistom przysługują następujące uprawnienia:

a)otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą na koniec roku szkolnego,

b)są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.  Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej,

c)uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad starających się o przyjęcie na wyższe uczelnie ustalają senaty tych uczelni

Kasi serdecznie gratulujemy!!!

Zachęcamy uczniów do spróbowania swoich sił w kolejnej edycji Olimpiady Historycznej.

 

                                                                             Stanisław Janosz