I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wręczono stypendium

29.09.2020 odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. profesora Stanisława Ciska. Przypominamy, że jej fundatorem jest rodzina Cisków, a pomysłodawcą syn Stanisława – Andrzej Cisek. W tym roku otrzymał ją Patryk Bielecki za wzorową postawę uczniowską, bardzo dobrą frekwencję podczas trzyletniej nauki oraz najlepsze w szkole wyniki maturalne. Patryk zdawał 6 egzaminów maturalnych, w tym trzy przedmioty rozszerzone: j. angielski, historię i matematykę, z których uzyskał średnią 91,3%. Średnia z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka i język angielski) to 95,3%. Gratulujemy Patrykowi i życzymy sukcesów na studiach wyższych.