I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Edyta Czernecka stypendystką

Edyta Czernecka jest tegoroczną absolwentką naszego liceum ze średnią 5,33. Uzyskała tytuł najlepszego absolwenta liceum w roku szkolnym 2018/19.Tym samym otrzymała coroczną Nagrodę im. Profesora Stanisława Ciska.

Stanisław Cisek był nauczycielem matematyki w „Chrobrym”. Starał się kształcić ludzi światłych o wysokiej kulturze i etyce, dumnych ze swego polskiego pochodzenia. By dopomóc w spełnieniu się tego marzenia, jego rodzina z synem Andrzejem na czele utworzyła fundację, która począwszy od roku szkolnego 2015/2016 roku przyznaje doroczną „Nagrodę im. profesora Stanisława Ciska” w wysokości 5 tys. zł dla odznaczającego się tymi zaletami absolwenta liceum. Ponadto warunkiem otrzymania nagrody są wysokie wyniki w nauce oraz wysokie wyniki z egzaminu maturalnego.

– To dla mnie honor wręczać nagrodę mojego ojca. Jestem pewien, że on sam byłby szczęśliwy, że taka wyjątkowa młodzież kształci się w tej szkole – mówił Andrzej Cisek, fundator „Nagrody im. prof.Stanisława Ciska”.