I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sprawozdanie z Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chrobrym

13 stycznia 2013r. po raz XXI zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Hasło przewodnie tegorocznego finału brzmiało: „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku w naszym liceum miał swoją siedzibę sztab WOŚP, który skupiał młodzież z następujących pszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki oraz członków Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”. Kwestująca młodzież, dzięki uprzejmości ludzi dobrego serca, zebrała do swych puszek sumę 23156,26 zł oraz walutę obcą. Ostateczna kwota zostanie podana w późniejszym terminie – po otrzymaniu oficjalnego rozliczenia z banku. Chociaż w tym dniu nie są najważniejsze statystyki warto odnotować, iż w tym roku również padł rekord w klasyfikacji na największą kwotę zebraną do puszki. Niekwestionowanymi liderkami okazały się Paulina KOŁODZIEJ oraz Marta PITLOK (I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie) które nazbierały 1895,17 zł. Wśród Uczniów I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie na uznanie zasługują także: Izabela MAINDOK, Dominika CZERNECKA oraz Szymon MAZAK, którzy dostarczyli puszki o wartości: 937,16 zł, 912,25 zł oraz 615,01 zł. Również cenne puszki dostarczyli do sztabu Uczniowie PZS nr 2 im. Karola Miarki
w Pszczynie: Magdalena ŻURAWSKA, Paweł GODZIEK oraz Ilona LOTAWIEC (odpowiednio: 689,64 zł, 676,57 zł, 673,78 zł). Liderkami wśród uczniów PZS nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie okazały się: Magdalena WOJCIECH (657,4 zł) oraz Faustyna SZCZEPANIAK (640,5 zł). Wśród Członków UKST „DIABLAK” najcenniejszą puszką może pochwalić się Klaudia KOMRAUS (360,79 zł). Po rozliczeniu puszki
w sztabie każdy z Wolontariuszy mógł wypić ciepłą herbatę a dla każdego Kwestującego Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowała drobne upominki. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wolontariuszom, którzy zaangażowali się w pomoc dzieciom oraz seniorom!!!

 

 

W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym Osobom, dzięki którym praca w Sztabie była ogromną przyjemnością, a są to:


– Uczennice klasy 3D i klasy 2E I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Pszczynie: Weronika JANIK, Klaudia DOBIJA,

 

– Uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie: Klaudia KOMRAUS, Klaudia OLEŚ,

 

– Uczennica Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie: Martyna BÖHM,

 

– Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie: Katarzyna UTRATA,  

 

– Absolwent Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie:
Łukasz SZULIK,

 

– Nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie: Dominika LIBEK, Artur WOJCIECH,

 

– Nauczyciele oraz Pracownicy Administracyjni I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie: Teresa CZARSKA – ORLIK, Renata DYRDA, Bernadeta MICHALSKA, Ewa RYGUŁA, Maria WALA.

Podziękować również chciałabym Dyrekcjom Szkół, których Wolontariusze są Uczniami,
za umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji:

 

– Pani Renacie DYRDZIE – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie,

 

– Pani Aleksandrze MARZEC – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie,

 

– Panu Piotrowi CYGANOWI – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki  w Pszczynie,

 

– Pani Teresie GANDYK – BIGOS – Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie,

 

– Panu Arturowi WOJCIECHOWI – Prezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”.

 

 

 

Szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Agnieszka Szczypka – Wojciech