I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sprawozdanie -ścianka zdobyta

27 września odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia na ściance wspinaczkowej organizowane w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowo – Turystycznego „DIABLAK”. Adresatem niniejszych zajęć jest przede wszystkich młodzież szkół powiatu pszczyńskiego. Jednocześnie rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń wspinaczkowych, zarówno dla uczniów już się wspinających, jak i dla tych, dla których był to pierwszy kontakt z tym sportem. Zajęcia odbywają się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

W trakcie tych zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawowymi technikami wspinaczkowymi oraz zasadami asekuracji. Część uczniów pierwszy raz brała udział w zajęciach i w kilku przypadkach dało się zaobserwować duży talent wspinaczkowy, co zrobiło wrażenie na instruktorze, przeprowadzającym szkolenie. Amatorzy wspinaczki przede wszystkim dbali o bezpieczeństwo oraz o jak najlepsze wykorzystanie czasu, żeby jak najwięcej się nauczyć i technicznie poćwiczyć. Jako organizatorzy tych wyjazdów mamy nadzieję, że uda nam się rozbudzić zainteresowanie tą formą aktywności fizycznej wśród młodzieży i kontynuować systematyczne wyjazdy do Pawłowic czy Bielska – Białej – są to bowiem dwa najbliżej położone Pszczyny miasta posiadające  zaplecze do uprawiania wspinaczki.

Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny „DIABLAK” współpracuje przy organizacji wyjazdów z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie a także Urzędem Miejskim w Pszczynie oraz Starostwem Powiatowym w Pszczynie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym wyjeździe na ściankę, który odbędzie się 18 października 2013 r. a szczegóły wkrótce pojawią się na stronie Klubu.

Agnieszka i Artur Wojciechowie