I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sprawozdanie Joanny i Mateusza z wakacyjnego stażu języka francuskiego na Uniwersytecie w Brukseli

W dniach 17.07.2010 – 6.08.2010 w Brukseli zorganizowano wakacyjny kurs językowy, którego celem było zapoznanie młodzieży z całego świata z belgijską kulturą oraz poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem francuskim. Kurs był organizowany przez Université Libre de Bruxelles. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu i obejmowały lekcje gramatyki, pisania, mówienia, ortofonii oraz wykłady z literatury belgijskiej.

Stypendystów podzielono na 3 grupy, w zależności od stopnia zaawansowania języka. Zakwaterowano nas w akademiku, którego standardy przewyższyły nasze oczekiwania. Ponadto mieliśmy możliwość wzięcia udziału w wycieczkach, które pozwoliły na poznanie Brukselę i najbliższe okolice.

Wyjazd ten dał nam  szansę zapoznania się z Belgii frankofońską oraz pozwolił na nawiązanie międzynarodowych znajomości.

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę z ULB, w ramach której inni uczniowie będą mogli skorzystać z podobnych wyjazdów i zdobywać nowe doświadczenia.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Zenona Kowala, Delegata Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii za umożliwienie nam wzięcia udziału w stażu oraz do Pani Edyty Wojciech za pomoc i cały trud włożony w jego realizację.

 

 

Joanna Krzempek

Mateusz Wąsowski