I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sprawdź swoją wiedzę o krajach niemieckojęzycznych

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY

O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

 

I. ORGANIZATOR

I LO im. Bolesława Chrobrego

 

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych  z terenu

powiatu  pszczyńskiego

 

III. CELE KONKURSU

– rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą obszaru niemieckojęzycznego

– rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy

– rozwijanie kompetencji przydatnych w nauce języków obcych

– propagowanie nauki języków obcych

– rozwijanie umiejętności kulturalnej rywalizacji

– integracja społeczności szkolnej

– integracja uczniów szkół powiatu  pszczyńskiego

 

IV. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs polega na rozwiązywaniu pisemnego testu w  w języku polskim  sprawdzającego wiedzę   krajoznawczą i realioznawczą o państwach niemieckojęzycznych. Quiz  ma   formę testu  wielokrotnego wyboru, uczniowie rozwiązują test indywidualnie.

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu – 45 minut.

 

V. TERMIN  I MIEJSCE KONKURSU

LO im Bolesława Chrobrego , 22.10.2014 , godz. 13:25 

 

VI. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU   

Do 20.10.2014 mailowo na adres czernika@poczta.onet.pl.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Ostateczne wyniki konkursu zostaną   ogłoszone   w dniu 29.10.2014 podczas konkursu piosenki i podsumowania Dni Niemieckich. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły (http://www.chrobry-pszczyna.pl/), a nagrody zostaną wręczone w trakcie konkursu piosenki 29 października 2014, na który zapraszamy nagrodzonych za  udział we wcześniejszych konkursach uczniów.

 

VIII. NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Głównym sponsorem nagród jest  Konsulat Generalny RFN w Opolu.

 

IX. UWAGI KOŃCOWE

 Szczegółowych informacji udzielają:   nauczyciele j. niemieckiego

 

X. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki- tematyka konkursu


Uczestnik konkursu powinien posiadać wiedzę w zakresie zagadnień krajoznawczych

 i realioznawczych dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego

Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Wymagana jest znajomość nazw geograficznych w języku polskim i niemieckim

 

I. Geografia:

1. Położenie krajów niemieckojęzycznych i nazwy krajów sąsiadujących.

2. Powierzchnia krajów niemieckojęzycznych.

3. Liczba ludności w poszczególnych krajach.

4. Nazwy najdłuższych rzek i nazwy mórz, do których mają dostęp Niemcy.

5. Nazwy łańcuchów górskich i najwyższych szczytów w poszczególnych państwach.

6. Nazwy największych jezior i ich położenie.

7. Nazwy największych wysp na Bałtyku i morzu Północnym.

8. Nazwy największych miast w poszczególnych krajach niemieckojęzycznych.

II. Polityka:

1. Pełne nazwy państw niemieckojęzycznych i ich stolice.

2. Flagi państw, ich kolory, symbole i godło ( opis).

3. Ważne święta narodowe.

4. Podział administracyjny w poszczególnych państwach. ( nazwy krajów związkowych/ kantonów, ich liczba i ich stolice).

5. Waluta w poszczególnych państwach.

6. Przynależność do UE.

III. Gospodarka:

1. Nazwy znanych firm, koncernów , marek i odpowiadających im branż produkcyjnych i artykułów przez nich produkowanych ( np. Siemens- przemysł elektroniczny / Lindt, itp.).

2.Główne gałęzie przemysłu w poszczególnych państwach.

IV. Edukacja i nauka:

1. System szkolnictwa w Niemczech- nazwy poszczególnych typów szkół i czas trwania w nich nauki.

2. Nobliści w dziedzinie nauki z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

3. Znani naukowcy- nazwiska, kraj, dyscyplina nauki, osiągnięcia, wynalazki lub odkrycia( np. A. Einstein, F. Porsche, R. Diesel).

V. Kultura:

1. Nazwiska znanych twórców, ich twórczość artystyczna i dzieła ( kompozytorzy pisarze , malarze, filozofowie).

2. Kino , muzyka i kultura pop, świat mody- znani reżyserzy, aktorzy, piosenkarze, grupy muzyczne , modelki, kreatorzy mody.

3. Nobliści w dziedzinie literatury z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

4. Znane imprezy kulturalne, festiwale w Niemczech, Austrii, Szwajcarii- nazwa, miejsce i rodzaj imprezy ( np. Oktoberfest, Frankfurter Buchmesse).

5. Znane budowle i obiekty architektoniczne ( np. Koelner Dom).

6. Zabytki UNESCO- Welterbe

VI. Styl życia i tradycje

1. Zwyczaje, tradycje i święta w krajach niemieckojęzycznych ( Geburtstag, Schulanfang, Martinstag, Adwent, Nikolaustag, Weihnachten, Ostern,, Karneval, Silvester , Neujahr i Oktoberfest).

2. Tradycyjne potrawy, produkty regionalne w Niemczech, Austrii, Szwajcarii ( np. Sachertorte).

VII. Sport i  turystyka:

1. Znani sportowcy i uprawiane przez nich dyscypliny z Niemiec, Austrii i Szwajcarii .

2. Regiony i miejsca atrakcyjne turystycznie Niemiec, Austrii i Szwajcarii (np. Tyrol) .

VIII. Stolice

1. Berlin, Wiedeń, Berno- podstawowa wiedza na temat stolic Niemiec, Austrii i Szwajcarii (obiekty i budowle architektoniczne, znane miejsca, imprezy kulturalne, mieszkańcy, szkolnictwo, gospodarka).