I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Spotkanie z Mary Johnson

03.10.2011 odbyło się spotkanie z historykiem, działaczką organizacji Facing History and Ourselves, dr Mary Johnson (USA). Wzięli w nim  udział uczniowie klas drugich i trzecich grup FCE. Skupiono się  na poznaniu zagadnień związanych ze świadomością i odpowiedzialnością wobec  grupy społecznej, w jakiej się  żyje. Uczestnikom przybliżone zostało popularne ostatnimi czasy w Ameryce zagadnienie „upstander”,  opisujące aktywne działanie i przedstawiane, jako przeciwieństwo określenia „bystander”. Prowadząca chciała przybliżyć słuchaczom, jak brzemienna w skutkach może być bierna postawa „bystander`a.