I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Sesja DELF/DALF w naszej szkole

W dniach 31.05.2016 – 23.06.2016 I Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz dziewiąty zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”, a także dla studentów i osób dorosłych.  W tej sesji kandydaci przystępują do egzaminów DELF Prim (dzieci ze szkół podstawowych), DELF Junior (dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej) na poziomach A1, A2, B1, B2 oraz DELF/DALF Tout Public (dla studentów i dorosłych) B1, B2 i C1.

 

 

HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ DELF


31.05.2016 (wtorek)

egzaminy pisemne i ustne DELF Prim

 

10-11.06.2016 (piątek, sobota)

egzaminy pisemne i ustne DELF Junior

 

21-23.06.2016 (wtorek, środa, czwartek)

egzaminy pisemne i ustne DELF  DALF Tout Public