I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Samoocena drogą do sukcesu

Z przyjemnością  informujemy, iż projekt Comenius „Samoocena drogą do poprawy jakości uczenia się i nauczania”, realizowany w naszym Liceum w latach 2011 – 2013 i koordynowany przez panią Monikę Margiecok,  otrzymał nominację w konkursie EDUinspiracje 2014. Wielostronny Partnerski Projekt Szkół znalazł się w gronie najlepszych zakończonych w 2013 r. przedsięwzięć. Głównym celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W tym roku odbędzie się IV edycja EDUinspiracji. W konkursie zostanie przyznanych sześć nagród. Trafią one do instytucji, które najlepiej zrealizowały projekty edukacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej w następujących obszarach: edukacja szkolna (Comenius), szkolnictwo wyższe (Erasmus), edukacja zawodowa i szkolenia (Leonardo da Vinci), edukacja dorosłych (Grundtvig), edukacja pozaformalna młodzieży („Młodzież w działaniu”) oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.