I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Raport maturalny

Raport-egzaminy maturalne 2010

Do egzaminu przystąpiło 186 uczniów z 6 klas trzecich. Poza obowiązkowymi egzaminami znaczna część maturzystów przystąpiła do egzaminu na poziomie rozszerzonym, w sumie przeprowadzono tych egzaminów 309. Największą popularnością cieszyły się następujące przedmioty: matematyka – 67 osób, język angielski 59, biologia 32, chemia 30, język polski 26, fizyka 25. Ponadto zdawano historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, język francuski i niemiecki, informatykę, historię sztuki, a nawet historię muzyki.

30 czerwca abiturienci otrzymali wyniki. Okazało się, że dzięki wytrwałej pracy uczniów wspieranych przez nauczycieli są one bardzo wysokie. Prezentujemy wyniki z wybranych przedmiotów.

100% otrzymały:

24 osoby – ustny egzamin z języka angielskiego( w tym poziom rozszerzony), 6 osób z części pisemnej,

22 osoby-ustny egzamin z języka polskiego

5 osób– ustny egzamin z języka niemieckiego, 2 osoby z części pisemnej( w tym poziom rozszerzony)

5 osób- matematyka, w tym 2 osoby poziom rozszerzony.

Większość maturzystów osiągnęła wyniki znacznie powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

Tak dobre wyniki dają nadzieję na dostanie się na najlepsze polskie uczelnie. Śledząc losy absolwentów i badając preferencje tegorocznych trzecioklasistów, można zauważyć, że największą popularnością cieszą się uczelnie techniczne      ( Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska, AGH), uniwersytety                   ( Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski) oraz uczelnie ekonomiczne na czele  z SGH.  Tradycyjnie uczniowie z klas biologicznych wybierają uczelnie medyczne.

Tegoroczne wyniki, podobnie jak te z poprzednich lat, potwierdzają dewizę, że wiekowy Chrobry jest szkołą dla najlepszych