I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Ranking Perspektyw 2017

 

Perspektywy ogłosiły kolejny ranking szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Miło nam poinformować, że Srebrną Tarczę zdobyło I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Chrobry znalazł się na 216. miejscu w kraju, 28. w województwie śląskim. Tym samym poprawił swoje notowania sprzed roku. Poza Chrobrym w rankingu znalazło się także liceum z Gilowic(455 miejsce). W tabelach rankingowych uwzględniono 500 najlepszych liceów w Polsce, wybranych spośród przeszło 2000.