I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Projekt polsko-czeski

W dniach 9 – 12 października 2019 r gościliśmy w naszej szkole grupę 17 uczniów wraz ze swoimi opiekunami z zaprzyjaźnionej szkoły w Hradec Kralove z Czech. Dwunastu z nich było uczestnikami projektu historycznego, a pozostali jako uczący się języka niemieckiego uczestniczyli w projekcie o kierunku językowym. Partnerów z Czech gościli w swoich domach uczniowie naszej szkoły.
Realizowany w tym roku projekt historyczny nosił tytuł: „Odzyskanie niepodległości przez Polskę i Czechosłowację w 1918 roku – próba porównania” i był kontynuacją kilkuletniej współpracy naszego liceum z partnerską szkołą . W ramach dotychczasowej współpracy uczniowie poznawali funkcjonowanie stalinizmu i komunizmu w obu krajach. Zajmowali się także tematami: „Wydarzenia 1968 roku w Polsce i Czechosłowacji w świadomości Polaków i Czechów”., „PRL i Czechosłowacja w latach 1970 – 1989″, Polska i Czechosłowacja po 1989 roku”.

Przedmiotem prac w tegorocznej edycji projektu były następujące zagadnienia:
A. Ojcowie niepodległości Polski i Czechosłowacji.
B. Kształtowanie się granic Polski i Czechosłowacji po I wojnie światowej.
C. Życie codzienne w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Uczniowie podzieleni na polsko – czeskie zespoły intensywnie zbierali i opracowywali materiały źródłowe oraz pracowali nad koncepcją zaprezentowania efektów swoich wysiłków. Prace partnerów projektu zawsze przynoszą ciekawe rozwiązania. Te nietypowe lekcje historii są niezwykłym doświadczeniem i dają możliwość poszerzenia wiedzy o informacje, które nie są uwzględnione w programie nauczania. Dla uczniów był to czas nie tylko ciężkiej pracy, ale też okazja do nawiązania nowych znajomości, a dla gości z Czech możliwość poznania atrakcji Pszczyny i Krakowa. Obie strony uznały, że warto kontynuować dotychczasową współpracę, bo przynosi ona wymierne korzyści. Postanowiono, że przedmiotem wspólnych prac będzie analiza porównawcza historii Polski i Czech w wyznaczonych przez uczestników projektu obszarach tematycznych i chronologicznych. Celem prac projektowych będzie także poszukiwanie przez uczniów wspólnych elementów łączących historię obu krajów ze szczególnym uwzględnieniem terenów pogranicza, a więc w naszym przypadku Śląska. Opiekę merytoryczną nad projektem historycznym sprawowali: p. Agnieszka Chlebek – Rolska, p. Barbara Lesiak, p. Ewa Ryguła – Jankowska, p. Stanisław Janosz oraz nauczyciele z Czech (Katarzyna, Franciszek i Jan). Językiem pracy projektu historycznego był język angielski. Nad poprawnością językową uczniów czuwała pani M. Baluch – Walecka, a podczas wycieczki do Krakowa p. A. Bryll
Opiekę merytoryczną nad projektem o kierunku językowym sprawowały panie J. Moll, A. Sajdak Czernik a ze strony czeskiej p. Lenka.
W projekcie historycznym udział wzięli następujący uczniowie:

1.Wiktoria Piszczek
2.Martyna Niedźwiedź
3.Ewa Wrona
4.Robert Frątczak
5.Jakub Muszik
6.Magda Koczy
7.Dorota Dzierżawa
8.Filip Gołyszny
9.Kola Masny
10.Jakub Murak
11.Paulina Mizera
12.Maciej Pustelnik

W marcu 2020 roku uczniowie naszej szkoły pojadą z rewizytą do Czech, by kontynuować projektowe prace.

Stanisław Janosz

Wymiana Czeska 2 zdjęć