I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Poznajcie Nike

„Poznajcie Nike”
konkurs dla uczniów klas pierwszych
naszej szkoły
Cel: promocja współczesnej literatury polskiej wśród młodych
odbiorców.
Z załączonej listy książek* należy przeczytać dowolną pozycję
i zaprezentować ją w formie wybranej spośród poniższych:
1) recenzja
2) słuchowisko radiowe ( do 10 min.)
3) filmowa adaptacja fragmentu ( do 10 min.)
4) plakat
Zadanie konkursowe można realizować indywidualnie (recenzja)
lub w zespołach:
do 2 osób (plakat)
do 4 osób (słuchowisko radiowe, filmowa adaptacja fragmentu).
Prace należy złożyć do 10 lutego 2023 r. u swojego nauczyciela
języka polskiego. Zwycięzców wyłoni jury. Ocenie podlegać
będą: wartość merytoryczna, pomysł, wykonanie, wrażenie ogólne
i wkład pracy.
Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani wysoką oceną
z języka polskiego oraz atrakcyjną nagrodą rzeczową.
Dodatkowych informacji dowiecie się w bibliotece i u swoich
nauczycieli języka polskiego.
* większość tytułów dostępna jest w bibliotece szkolnej

 

Jerzy Jarniewicz: Mondo cane
Zbigniew Rokita: Kajś
Radek Rak: Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli
Mariusz Szczygieł: Nie ma
Marcin Wicha: Rzeczy, których nie wyrzuciłem
Cezary Łazarewicz: Żeby nie było śladów
Bronka Nowicka: Nakarmić kamień
Olga Tokarczuk: Księgi Jakubowe
Karol Modzelewski: Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca
Joanna Bator: Ciemno, prawie noc
Marek Bieńczyk: Książka twarzy
Marian Pilot: Pióropusz
Tadeusz Słobodzianek: Nasza klasa
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Piosenka o zależnościach i uzależnieniach
Olga Tokarczuk: Bieguni
Wiesław Myśliwski: Traktat o łuskaniu fasoli
Dorota Masłowska: Paw królowej
Andrzej Stasiuk: Jadąc do Babadag
Wojciech Kuczok: Gnój
Jarosław Marek Rymkiewicz: Zachód słońca w Milanówku
Joanna Olczak-Ronikier:W ogrodzie pamięci
Jerzy Pilch: Pod Mocnym Aniołem
Tadeusz Różewicz: Matka odchodzi
Stanisław Barańczak: Chirurgiczna precyzja
Czesław Miłosz: Piesek przydrożny
Wiesław Myśliwski: Widnokrąg
Magdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój
Szczepan Twardoch: Morfina
Andrzej Franaszek: Miłosz: biografia
Krzysztof Varga: Gulasz z turula
Mariusz Szczygieł: Gottland
Wisława Szymborska: Dwukropek
Ryszard Kapuściński: Podróże z Herodotem
Dorota Masłowska: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną
Olga Tokarczuk: Gra na wielu bębenkach
Olga Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny
Zygmunt Kubiak: Mitologia Greków i Rzymian
Olga Tokarczuk: Prawiek i inne czasy
Joanna Ostrowska: Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej