I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

„Poznajcie Nike” konkurs dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły

Cel: promocja współczesnej literatury polskiej wśród młodych odbiorców.

 

Z załączonej listy książek* należy przeczytać dowolną pozycję
i zaprezentować ją w formie wybranej spośród poniższych:

 

1) recenzja

2) słuchowisko radiowe ( do 10 min.)

3) filmowa adaptacja fragmentu ( do 10 min.)

4) plakat

 

Zadanie konkursowe można realizować indywidualnie  (recenzja) lub w zespołach:

do 2 osób (plakat)

do 4 osób (słuchowisko radiowe, filmowa adaptacja fragmentu).

Prace należy złożyć do 31 stycznia 2022 r. u swojego nauczyciela języka polskiego. Zwycięzców wyłoni jury. Ocenie podlegać będą: wartość merytoryczna, pomysł, wykonanie, wrażenie ogólne i wkład pracy.

 

Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani wysoką oceną
z języka polskiego oraz atrakcyjną nagrodą rzeczową.

 

Dodatkowych informacji dowiecie się w bibliotece i u swoich nauczycieli języka polskiego.

 

* większość tytułów dostępna jest w bibliotece szkolnej

 

 

Zbigniew Rokita: Kajś

Radek Rak: Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli

Mariusz Szczygieł: Nie ma

Marcin Wicha: Rzeczy, których nie wyrzuciłem

Cezary Łazarewicz: Żeby nie było śladów

Bronka Nowicka: Nakarmić kamień

Olga Tokarczuk: Księgi Jakubowe

Karol Modzelewski: Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca

Joanna Bator: Ciemno, prawie noc

Marek Bieńczyk: Książka twarzy

Marian Pilot: Pióropusz

Tadeusz Słobodzianek: Nasza klasa

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Piosenka o zależnościach i uzależnieniach

Olga Tokarczuk: Bieguni

Wiesław Myśliwski: Traktat o łuskaniu fasoli

Dorota Masłowska: Paw królowej

Andrzej Stasiuk: Jadąc do Babadag

Wojciech Kuczok: Gnój

Jarosław Marek Rymkiewicz: Zachód słońca w Milanówku

Joanna Olczak-Ronikier:W ogrodzie pamięci

Jerzy Pilch: Pod Mocnym Aniołem

Tadeusz Różewicz: Matka odchodzi

Stanisław Barańczak: Chirurgiczna precyzja

Czesław Miłosz: Piesek przydrożny

Wiesław Myśliwski: Widnokrąg

 

Magdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój

Szczepan Twardoch: Morfina

Andrzej Franaszek: Miłosz: biografia

Krzysztof Varga: Gulasz z turula

Mariusz Szczygieł: Gottland

Wisława Szymborska: Dwukropek

Ryszard Kapuściński: Podróże z Herodotem

Dorota Masłowska: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną

Olga Tokarczuk: Gra na wielu bębenkach

Olga Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny

Zygmunt Kubiak: Mitologia Greków i Rzymian

Olga Tokarczuk: Prawiek i inne czasy