I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Poznaj historię PRL-u

Uczniowie naszej szkoły Jakub Zdrowak i Piotr Błaut oraz nauczyciele  Ewa Ryguła i    Stanisław Janosz zakwalifikowani zostali do udziału w ogólnopolskim projekcie historycznym:  „Polska w XX wieku”

Projekt  jest realizowany jest przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka przy współpracy z Edukacyjną Fundacją im. prof. Romana Czerneckiego EFC, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz Domem Spotkań z Historią.

Celem programu jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań historią,  w szczególności historią najnowszą oraz promowanie wiedzy historycznej, jako ważnego narzędzia rozumienia współczesnego świata. Program zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli koncentruje się na ważnych zagadnieniach XX-wiecznej historii Polski, będących przedmiotem debaty w środowiskach historycznych oraz wśród szerszej opinii publicznej. Przedmiotem zajęć warsztatowych będą zagadnienia:

Życie codzienne i (kontr)kultura w PRL

Media w PRL i wolnej Polsce

Losy i kultura Żydów Polskich w XX wieku

Polska po roku 89.

Spotkania będą odbywać się w Warszawie w formie zjazdów weekendowych.