I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Podsumowanie egzaminu maturalnego-część ustna

język polski:

przystąpiło 144 tegorocznych absolwentów      

wszyscy zdali     

9 osób z graniczną liczbą punktów

26 osób z maksymalną liczbą punktów

średnia z języka polskiego: 14,8 = 74%

język angielski:   

przystąpiło 141 tegorocznych absolwentów      

wszyscy zdali      

                   1 osoba z graniczną liczbą punktów

                   16 osób z maksymalną liczbą punktów

                   średnia z języka angielskiego: 23,7 = 79%

Spośród tegorocznych absolwentów tylko 4 osoby nie zdawały języka angielskiego ustnie.

 

 

język niemiecki:

 przystąpiło 5 tegorocznych absolwentów         

wszyscy zdali      

                   5 osób z maksymalną liczbą punktów

                   średnia z języka niemieckiego:         30 = 100

język francuski:           

przystąpił  jeden uczeń

zdał

                   średnia z języka francuskiego:         24 = 80%

język włoski:       

przystąpiła jedna uczennica                     

zdała

                   średnia z języka włoskiego:    29 =97%

 

 

 

język hiszpański:

 przystąpiła jedna uczennica                              

zdała

                   średnia z języka włoskiego:    28 =93%