I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie otrzyma 15atys. złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej. W bieżącym roku nasza szkoła po raz trzeci została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy szkół, które otrzymają dotację i przystąpią do realizacji rządowego projektu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

          Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce. Priorytetem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowań uczniów. Dzięki temu czytelnicy będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych oferowanych na rynku wydawniczym. Książki kupowane będą zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki naszej szkoły. Aby tak się stało, w szkole będzie przeprowadzona akcja, w ramach której uczniowie zaproponują autorów, tytuły lub serie wydawnicze książek. Planowane są także konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Wszystkie opinie oraz sugestie będą podstawą do stworzenia listy książek, jakie powinny być zakupione do biblioteki w ramach projektu. Lista ta, po jej skompletowaniu, będzie przekazana do zatwierdzenia przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Oprócz książek  zakupione zostaną również nowe komputery do czytelni.

          Już teraz zapraszamy do udziału w plebiscycie i konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.