I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nagrody dla młodych fotografów i plastyków

Karol Sekta – uczeń klasy 1a wziął udział w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Ekologia w obiektywie”. Trzy z pięciu nadesłanych przez Karola zdjęć zostało wyróżnionych przez jury ( w sumie wyróżniono 28 zdjęć z całej Polski). Nagroda, którą otrzymał, to warsztaty fotograficzne z redaktorem naczelnym gazety
Digital Foto Video.

Angelika Spendel – uczennica klasy 1a otrzymała II nagrodę w regionalnym konkursie plastycznym „Moja przygoda w muzeum” Jej pracę zakwalifikowano do konkursu ogólnopolskiego.