I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Matematyka i komputery kwantowe

W  piątek gościliśmy profesora Marka Szopę , który wygłosił wykład na temat związków matematyki z komputerami kwantowymi.

Stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał w 1998 roku, na podstawie rozprawy Symmetry and topological properties of systems of interacting electrons and boson fields. Tytuł profesora otrzymał w 2007 roku. Od 2009 pełni funkcję pełnomocnika Instytutu Fizyki do spraw kierunku „Ekonofizyka” w Uniwersytecie Śląskim. Jest autorem ponad 60 publikacji z zakresu fizyki matematycznej, mechaniki kwantowej i nanofizyki. Recenzent m.in.: Phys Rev. Lett., Phys. Rev., „guest editor” physica status solidi. Od kilkunastu lat zainteresowany „ścisłym” podejściem do rozwoju organizacji i zarządzania. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji i negocjacji w oparciu o metody probabilistyczne i teorię gier. Autor skryptu „Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji”.