I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Mamy laureata olimpiady

Paweł Brachaczek uczeń klasy 3 e – laureat  XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, oraz finalista dwóch poprzednich edycji.

 Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”.

Zawody centralne tegorocznej olimpiady odbyły się 2 i 3 kwietnia 2016 r. w Serocku ( woj. mazowieckie).

Uczestnicy  odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady, dodatkowo rozwiązywali zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Drugi dzień zawodów to część ustna. Przystąpili do niej uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów.

Uczestnicy odpowiadali na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentowali wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Pawłowi serdecznie gratulujemy.